1.600 βενζίνης

BMW 116i SPORT LINE

Στην κοψιά της σειράς 1 δεν θα ταίριαζε ένα πράσινο ή ένα κίτρινο χρώμα! Όμως και το κόκκινο θα ήταν κάπως λαϊκό. Αυτά τα γνωρίζουν