90 χρόνια

90 ΧΡΟΝΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗ

Εφέτος, ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη συμπληρώνει 90 χρόνια δραστηριοποίησης στον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα της εγχώριας αγοράς. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 90 χρόνων δράσης